Hem » Vår förening har sorg.

Vår förening har sorg.

För en tid sedan avled vår uppskattade kassör och gode vän Leif Johansson efter
en tids sjukdom. Leif var en sann föreningsmänniska, som alltid ställde upp för
andra och dessutom gjorde det med stor glädje. Många föreningar har kunnat ta
del av hans tjänster under åren och de senaste åren var hans själ och hjärta
dedikerat till Aktiva Seniorer – både lokalt och på riksplanet. Betydelsen av Leifs
insatser går nästan inte att greppa – hans arbete som kassör och IT-ansvarig var
mycket viktigt. Nu har vi ett digert arbete i föreningen att fylla tomrummet efter
Leif. Men det bästa sättet att hedra Leifs minne är att arbeta vidare med samma
entusiasm som han hade och i samma anda. Tomrummet efter Leif som person går
dock inte att ersätta. Våra tankar och stöd riktas nu mot hustrun Karin och den
övriga familjen som har mist en älskad make, far och morfar. Tack för allt, Leif, vi
saknar Dig!

Inger Beijer, ordförande