Hem » Arkiv för peter

Inför månadsmötet med Lucia-konsert 15 dec

Torsdagen den 15 december är årets sista månadsmöte – med det
uppskattade luciatåget med Karolinskas kammarkör.
Vi är nu uppe i 250 anmälningar, vilket gör att vi inte kan ta emot fler
för att dricka kaffe och lussebulle innan konserten. Däremot är du
välkommen till konserten kl 15.00 utan kaffe. Insläpp från kl 14.45
och reducerat pris 80 kr. Meddela vår expedition tel 019-10 29 29
eller orebro@aktivaseniorer.com hur många som kommer.
Vi vill att så många som möjligt ska få tillfälle att uppleva detta
fina lucia-tåg, därför gör vi den här lösningen.
Vi önskar en fin advent och väl mött den 15/12!

Rock, country och gospel på Månadsmötet 27 oktober

Torsdagen den 27 oktober kl 14-16 är det dags för medryckande musik med “Folkessons”. Syskonen Lisbeth, Christer och Annika Folkesson bjuder oss på trestämmig sång och spel på gitarr, bas och tamborin.

Som vanligt ses vi i Filadelfiakyrkan, Slottsgatan 16 i Örebro.

Vi behöver din ANMÄLAN  så fort som möjligt, dock senast tisdagen den 25 oktober kl 12. Anmäl dig på vår hemsida orebro@aktivaseniorer.com, eller till vår mail orebro@aktivaseniorer.com eller till vår expedition 019-10 29 29.  Priset 80 kr inkluderar underhållning, kaffe med bröd, information och lotteri, och betalas på plats med kort eller swish.

Välkommen!

Vår förening har sorg.

För en tid sedan avled vår uppskattade kassör och gode vän Leif Johansson efter
en tids sjukdom. Leif var en sann föreningsmänniska, som alltid ställde upp för
andra och dessutom gjorde det med stor glädje. Många föreningar har kunnat ta
del av hans tjänster under åren och de senaste åren var hans själ och hjärta
dedikerat till Aktiva Seniorer – både lokalt och på riksplanet. Betydelsen av Leifs
insatser går nästan inte att greppa – hans arbete som kassör och IT-ansvarig var
mycket viktigt. Nu har vi ett digert arbete i föreningen att fylla tomrummet efter
Leif. Men det bästa sättet att hedra Leifs minne är att arbeta vidare med samma
entusiasm som han hade och i samma anda. Tomrummet efter Leif som person går
dock inte att ersätta. Våra tankar och stöd riktas nu mot hustrun Karin och den
övriga familjen som har mist en älskad make, far och morfar. Tack för allt, Leif, vi
saknar Dig!

Inger Beijer, ordförande

Svängigt årsmöte

Årsmötet har gått av stapeln. Folkligt, festligt, fullsatt!

Årsmötesförhandlingarna sköttes med den äran av vår medlem Lars Hallbergson. Efter mötet fick vi lyssna till svängig blues med halva T Blues Sweden, Bernt Haglund och Mats Norrefalk.

Sofia Loodh avtackades med blommor för sina år i styrelsen. I nya styrelsen representeras nu Studiebesöksgruppen av Inger Gröndahl. Välkommen Inger!

Jag vill tacka för det nya förtroendet som ordförande. Det ska bli roligt att fortsätta leda den här härliga föreningen!

Sofia Lood
Bernt Haglund och Mats Norrefalk

Inger Beijer, ordf

Ny föreläsning: Svensk brottslighet – hur ser den egentligen ut?

Torsdag 31 mars kl. 13.00-15.00
Välkommen att lyssna till ett högaktuellt ämne!

Den kriminalpolitiska debatten är intensiv i vårt land. Dagligen kan vi via olika media ta del av en intensiv rapportering om gängkriminalitet, skjutningar och ökande bedrägeribrott. Den tidigare utredningschefen vid BRÅ (Brottsförebyggande rådet) professor emeritus Jerzy Sarnecki kommer till Aktiva Seniorer och föreläser under temat: ”Svensk brottslighet – hur ser det egentligen ut?”.  Kaffe ingår.
Du anmäler dig på hemsidan orebro.aktivaseniorer.com eller via mail till 
orebro@aktivaseniorer.com, eller telefon 019-102929 må-to kl. 10-12. Anmälan senast 8 mars.
Lokal: Kulturkvarteret, Akustiken
Max 150 deltagare.
Pris: 225 kr      
Ansvariga: 
Kjell Nilsson 070-542 10 05
Karin Johansson 073-424 58 87  

27 jan – Det blir värre innan det blir bättre!

Smittspridningen är större än någonsin tidigare i Sverige. Och vi har ännu inte nått toppen!
OM läget stabiliseras, OM kulmen är nådd och OM vaccinationerna flyter på, kan restriktionerna tas bort efter den 9 februari.
Det är dock väldigt osäkert om så blir fallet och vi vågar inte tro och hoppas på det. Vi tar det säkra före det osäkra och vill känna oss trygga med att läget håller sig stabilt när vi öppnar upp i mars.
Konsekvensen blir att vi ställer in alla program i februari månad. Vi ska göra vårt yttersta för att hitta nya datum istället för februari-tiderna. Föreningens årsmöte flyttas till månadsmötet torsdagen den 24 mars.
Vi råder inte över situationen, men vi ska göra allt för att “komma ifatt” med våra planerade program.
Tålamod och förståelse ber vi om från din sida – och snart kommer ljusare tider.
Håll ut och var rädd om dig!
Aktiva Seniorer Örebro, Inger Beijer, ordförande

10 jan – Viktigt om smittspridningen

Smittspridningen slår obehagliga rekord.
Idag har Regeringen och Folkhälsomydigheten hållit presskonferens, där de nya stora ökningarna av covid-19 i form av omicron stod i centrum.
Vi har i Aktiva Seniorer Örebro haft ett blixtinkallat digitalt styrelse-möte med anledning av det svåra smittoläget. Vår smittskyddsläkare i länet Gunlög Rasmussen har också vädjat till oss i ett pressmeddelande att vi “alla behöver bidra och göra vad vi kan för att motverka det ansträngda läget”.
Vi vill ta vårt ansvar och visa respekt gentemot varandra och framför allt mot sjukvården, och ställa in alla våra program i januari. Undantag görs för Sound of Music på Stadsteatern den 30 januari, där vi inväntar svar från teatern. Inställda program är: Trystorps slott 22/1, Månadsmötet 27/1, Lerbäcks teater 27/1, Få reda på mer 28/1, Närodlat, miljö och hälsa 31/1 samt föreningens Funktionärsdag 25/1.
Under januari kommer vi att arbeta hårt för att hitta alternativa datum och lösningar till detta. Vi följer noggrant Folkhälsomyndig-hetens rekommendationer och ber att få återkomma med ytterligare information om vad som händer från och med februari.
Vi ber om din förståelse för dessa åtgärder och att du också vill ta ansvar för att smittspridningen stoppas och att vi så småningom kan återgå till ett “normalt” liv.
VAR RÄDD OM DIG!
Aktiva Seniorer Örebro / Inger Beijer, ordförande