Aktiva Seniorer i Örebro

Välkommen till Aktiva Seniorer Örebro

Förbundet Aktiva Seniorer (FAS) är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. Förbundet är riksomfattande och bygger på lokala föreningar. För närvarande finns det omkring 50 föreningar med tillsammans över 20 000 medlemmar. Vi bygger vår verksamhet på medlemmarnas kunskap och engagemang. Vi är religiöst, partipolitiskt och pensionärsfackligt obundna.

Social gemenskap – Friluftsaktiviteter – Resor och studiebesök – Kultur, musik, konst och litteratur

Välkommen in i gemenskapen!!


Lediga platser på aktiviteter i september.

Teaterföreställningen ”Ingen konst” 16 september
Studiebesöket hos Ovolin 16 september

Vandring i Oset 17 september
Studiebesöket Historisk vandring på väster 22 september

Vandring i Munkatorp 23 september
Studiebesöket Historisk vandring på norr 24 september
”Få reda på mer..” Örebros framtid 28 september
Hör av dig till expeditionen, 019-10 29 29, om du är
intresserad. Välkommen!

En annorlunda hösttermin är igång.

Nu börjar vi väl alla att bli lite svältfödda på aktiviteter, resor,
konserter, studiebesök och annat. Men nu i september börjar vi dock
med olika aktiviteter, dock i ett mindre format.
På grund av rådande pandemi har vi varit tvungna att ställa in många
aktiviteter. I stort sett alla resor är inställda, eftersom vi inte kan
erbjuda social distans i bussarna. Mycket tråkigt!
För att kompensera detta något har vi koncentrerat oss på att hitta
nya evenemang på hemmaplan. Vandringar i närområdet och utomhus
är exempel på detta. Flera aktiviteter hoppas vi kunna genomföra
med ”coronamöblering”. Så långt som möjligt har vi också mångfaldi-
gat studiebesök och aktiviteter.
Frågetecken finns fortfarande kring våra månadsmöten, som i
normala fall är öppna för alla och utan föranmälan. Mötet i september
är inställt, eftersom maxantalet fortsatt är 50 personer. Myndig-
heterna har dock aviserat eventuella ändringar kring detta från och
med oktober. Vi återkommer om detta.
Det är otroligt viktigt att vi visar respekt för coronaviruset, givna
rekommendationer och varandra. Vi ska hålla avstånd, följa
rekommendationer för samlingar och vi ska stanna hemma om vi har
minsta sjukdomssymtom. Det innebär att du ska vända dig till
expeditionen, 019-10 29 29, eller till aktivitetens ledare om du inte
kan delta i aktiviteten på grund av sjukdom.
Vi hoppas på en trevlig höst och du är hjärtligt välkommen!
Inger Beijer, ordf

Nya aktiviteter hos Aktiva Seniorer i Örebro

Vi har tyvärr fått ställa in flera aktiviteter p.g.a. Corona. Detta tycker vi är väldigt tråkigt.

Vi är en grupp som träffas en gång i veckan för att undersöka läget.

Vi kan nu presentera fyra nya aktiviteter. Hoppas någon skall tilltala dig.

Du måste anmäla dig till dessa aktiviteter. Du kan göra det på många sätt.

 1. Du kan gå in på vår hemsida och anmäla dig.
  1. https://orebro.aktivaseniorer.com/
  1. Gå in på program
  1. Vidare till Studiebesök eller heldagsresa
  1. Där finns en Historisk vandring den 22/9 och en den 24/9. Där finns vandring på oset den 17/9 och vandring Munkatorp den 23/9
  1. Gå in och gör en bokning
 2. Du kan skriva till oss
 3. Du kan ringa oss

Anmälan måste vara oss tillhanda enligt nedan

Historisk vandring den 22/9 sista anmälningsdag den 15/9

Historisk vandring den 24/9 sista anmälningsdag den 17/9

Vandring Oset den 17/9 sista anmälningsdag den 10/9

Vandring Munkatorp den 23/9 sista anmälningsdag den 16/9

Dagen efter sistaanmälningsdagen kör vi lottning på de anmälningar som kommit in. Vi skickar sedan ut en bekräftelse

Välkommen med din anmälning

Brev från Styrelsen

En ovanlig höst.

Vi gläder oss åt att cirka 3500 önskemål skickades in gällande höstens program. Men redan innan anmälningstiden hade gått ut tvingades vi att göra förändringar.

En del arrangörer har meddelat att de inte kan ta emot, och dessa arrangemang är redan inställda och utkommunicerade till berörda.

Hösten bjuder på en stor osäkerhet. Vi rättar oss efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner rakt av. Det innebär att nödvändigheten att hålla avstånd och maxantal på 50 personer på samlingar, gör det extra svårt för oss framför allt vid alla bussresor,  och vid föreläsningar och månadsmöten, som normalt kan ta emot betydlig fler.

Vi arbetar oförtrutet att försöka hitta så bra lösningar som möjligt, och har en grupp från styrelsen, som har möten varje vecka under sommaren. Viktigt är dock att visa stor ödmjukhet och respekt för rådande läge – och inför varandra.

En del aktiviteter måste ställas in, en del försöker vi hitta alternativa lösningar till, en del försöker vi dubblera för att kunna erbjuda så mycket som möjligt ”på hemmaplan”.  En sak är säker – det kommer att bli ett antal förändringar, ibland med kort varsel. Vi hoppas på din förståelse och medverkan i detta!

Håll ögonen öppna!  Mail/brev kommer och uppdateringar sker kontinuerligt på hemsidan.

Vi hoppas på det bästa och ser fram emot att träffas i höst. Tills dess – trevlig sommar och ta väl hand om dig!

Inger Beijer, ordf  

Höstens program finns nu publicerat

Ni hittar också alla programpunkter under anmälningssidan och under respektive programrubrik.