Aktiva Seniorer i Örebro

Välkommen till Aktiva Seniorer Örebro

Förbundet Aktiva Seniorer (FAS) är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. Förbundet är riksomfattande och bygger på lokala föreningar. För närvarande finns det omkring 50 föreningar med tillsammans över 20 000 medlemmar. Vi bygger vår verksamhet på medlemmarnas kunskap och engagemang. Vi är religiöst, partipolitiskt och pensionärsfackligt obundna.

Social gemenskap – Friluftsaktiviteter – Resor och studiebesök – Kultur, musik, konst och litteratur Ny test

Välkommen in i gemenskapen!!


Lediga platser

Vi kan erbjuda lediga platser till några aktiviteter

28 november ”Adventsgudtjänst” 2 platser 

Du anmäler dig på vår hemsida eller telefon 019-102929 måndag – torsdag mellan kl 10.00 -12.00