”Att främja länets utveckling”

Vi är mycket glada att få hälsa vår landshövding Maria Larsson välkommen till vårt digitala föreläsningsprogram. När Maria tillträdde 2015 blev hon den 39:e landshövdingen i vårt län. Glädjande nog har förordnandet blivit förlängt till och med 2022.

Hon är regeringens företrädare i länet och värnar om allt från näringsliv och myndigheter till människorna. I dessa dagar har covid-hanteringen varit en stor fråga. Dessutom har Örebro blivit föreslagen som centrum för ledning och samordning av det civila försvaret i Mellansverige. Landshövdingen har många strängar på sin lyra, men framför allt har hon ett stort intresse och hjärta för oss i Örebro län.

Den 13 april kl 10.00 kan du se detta. Gå in på nedanstående länk

https://youtu.be/FyYKTpP2E8w

orebro@aktivaseniorer.com