Vår eminente reseledare Pelle Fuhr fick Föreningsrådets ledarstipendium 2018.  Motiveringen var mångårigt, kunnigt ledarskap på otaliga naturresor i Aktiva Seniorers regi.

Grattis Pelle!