Hem » 10 jan – Viktigt om smittspridningen

10 jan – Viktigt om smittspridningen

Smittspridningen slår obehagliga rekord.
Idag har Regeringen och Folkhälsomydigheten hållit presskonferens, där de nya stora ökningarna av covid-19 i form av omicron stod i centrum.
Vi har i Aktiva Seniorer Örebro haft ett blixtinkallat digitalt styrelse-möte med anledning av det svåra smittoläget. Vår smittskyddsläkare i länet Gunlög Rasmussen har också vädjat till oss i ett pressmeddelande att vi “alla behöver bidra och göra vad vi kan för att motverka det ansträngda läget”.
Vi vill ta vårt ansvar och visa respekt gentemot varandra och framför allt mot sjukvården, och ställa in alla våra program i januari. Undantag görs för Sound of Music på Stadsteatern den 30 januari, där vi inväntar svar från teatern. Inställda program är: Trystorps slott 22/1, Månadsmötet 27/1, Lerbäcks teater 27/1, Få reda på mer 28/1, Närodlat, miljö och hälsa 31/1 samt föreningens Funktionärsdag 25/1.
Under januari kommer vi att arbeta hårt för att hitta alternativa datum och lösningar till detta. Vi följer noggrant Folkhälsomyndig-hetens rekommendationer och ber att få återkomma med ytterligare information om vad som händer från och med februari.
Vi ber om din förståelse för dessa åtgärder och att du också vill ta ansvar för att smittspridningen stoppas och att vi så småningom kan återgå till ett “normalt” liv.
VAR RÄDD OM DIG!
Aktiva Seniorer Örebro / Inger Beijer, ordförande