Nya aktiviteter hos Aktiva Seniorer i Örebro

Vi har tyvärr fått ställa in flera aktiviteter p.g.a. Corona. Detta tycker vi är väldigt tråkigt.

Vi är en grupp som träffas en gång i veckan för att undersöka läget.

Vi kan nu presentera fyra nya aktiviteter. Hoppas någon skall tilltala dig.

Du måste anmäla dig till dessa aktiviteter. Du kan göra det på många sätt.

 1. Du kan gå in på vår hemsida och anmäla dig.
  1. https://orebro.aktivaseniorer.com/
  1. Gå in på program
  1. Vidare till Studiebesök eller heldagsresa
  1. Där finns en Historisk vandring den 22/9 och en den 24/9. Där finns vandring på oset den 17/9 och vandring Munkatorp den 23/9
  1. Gå in och gör en bokning
 2. Du kan skriva till oss
 3. Du kan ringa oss

Anmälan måste vara oss tillhanda enligt nedan

Historisk vandring den 22/9 sista anmälningsdag den 15/9

Historisk vandring den 24/9 sista anmälningsdag den 17/9

Vandring Oset den 17/9 sista anmälningsdag den 10/9

Vandring Munkatorp den 23/9 sista anmälningsdag den 16/9

Dagen efter sistaanmälningsdagen kör vi lottning på de anmälningar som kommit in. Vi skickar sedan ut en bekräftelse

Välkommen med din anmälning