Info med anledning av smittspridningen av coronaviruset.

Aktiva Seniorer följer noggrant de råd och uppmaningar som ges av
Folkhälsomyndigheten.
I dagsläget genomför vi programmet enligt vårkatalogen, men förutsätt-
ningarna kan ändras snabbt. Fortlöpande kommer vi att uppdatera er om
förändringar i allmänhet och inför specifika aktiviteter.
Vi har alla ett ansvar att agera med förnuft och respekt, och att göra allt för att
förhindra smittspridning. Mycket är ovisst och vi får lösa de uppkomna situa-
tionerna på bästa sätt!